0 - Vare

Du har ingen varer i handlekurven.

Delsum: 0,-

Universal Spraylakk, Chrome glanset

Universal Spraylakk, Chrome glanset

Flere visninger


Varekode: FT2600
Plassering:
Pakning:

  Leveringstid: 3-5 Virkedager

Tilgjengelig: På lager

275,-

Info

Universal spraylakk fra Foliatec

Detaljer

Universal spraylakk (permanent) som kan brukes på det aller meste. Plastikk, glass, fliser og metall. 


 Vanlige spørsmål:

-> Kan denne brukes på gjenstander utendørs, som f.eks. felger? 
I utgangspunktet er dette produktet men for innendørsbruk, fordi holdbarheten på produktet ikke er egent til utendørsbruk 

-> Hva må jeg beskytte den lakkerte overflaten fra? 
Enhver ekstern påvirkning kan matte ut effekten. Hyppig berøring eller rengjøring med kjemiske midler. 

-> Hva er arbeidstemperaturen? 
Chromsprayen skal brukes ved 15-25 grader. 

-> Kan jeg påføre klarlakk? 
Dette er dessverre ikke mulig, da klarlakk vil fjerne krom og glanseffekten.

-> Hvordan kan jeg vaske den lakkerte overflaten?
Den kan vaskes med vann og en mikrofiberklut, bruk ikke kjemiske midler eller polish. 

-> På hvilke overflater kan dette produktet påføres? 
Det kan påføres alle glatte overflater. Som for eksempel glass, fliser, metall, aluminium og plast. 

-> Kan jeg fjerne lakken? 
Dette er en permanent lakk som kun kan fjernes ved sandblåsing. 


Fare: Ekstremt brannfarlig aerosol.
Trykkbeholder: Kan eksplodere ved varme. 
Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. 
Kan forårsake allergisk hudreaksjon. 
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Hvis det er nødvendig med medisinsk rådgivning, ha produktbeholder eller etikett tilgjengelig. Oppbevares utilgjengelig for barn. 
Les etiketten før bruk. 
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt.

HVIS I ØYE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis det er til stede og lett å gjøre. Fortsett å skylle. 
Oppbevares låst. Beskytt mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer over 50 ° C. Kast innhold / beholder i henhold til lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Opphopning av eksplosive blandinger mulig uten tilstrekkelig ventilasjon.
Inneholder: I1-methoxy-2-propanol, acetone.

Tilleggsinformasjon

Produsentens varekode FT2600
Leveringstid 3-5 Virkedager
Farge Chrome
Forpakning / Størrelse 150ml
EAN Nei
Varekode FT2600